Home / ولو

ولو

اکچویتور پنوماتیکی

اکچویتور پنوماتیکی اکچویتور پنوماتیکی تجهیزی است که قادر به تبدیل انرژی با استفاده از یک گاز تحت فشار به حرکت است. انواع مختلفی از اکچویتورهای پنوماتیکی وجود دارد و هریک با اشکال متفاوت از هم ساخته شده اند. اکچویتورهای نیوماتیکی می توانند برای هر دو نوع حرکت خطی و چزخشی …

Read More »

شیر پروانه ای چدنی

شیر پروانه ای شیرهای پروانه ای  برای قطع و وصل و تنظیم جریان سیال استفاده می شود. شیرهای پروانه ای به راحتی و سریع باز  می شوند. با چرخش 90 درجه ای دسته این شیرها می توان دریچه شیر را باز  بسته کرد. شیرهای پروانه ای در سایزهای بزرگ معمولا …

Read More »

شیر اطمینان

خرید شیر اطمینان

شیر اطمینان شیر اطمینان تخلیه فشار اضافی Relief and SaftyValve شیرهای اطمینان و تخلیه فشار اضافی با تخلیه فشار بیش از حده مجاز از سیستم ها و مخازن سیالات از صدمات و انفجارسیستم جلوگیری میکنند. فرق اساسی بین شیر اطمینان و تخلیه فشار اضافی در میزان باز شدن و تخلیه …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!