Home / ولو

ولو

شیر اطمینان

خرید شیر اطمینان

شیر اطمینان شیر اطمینان تخلیه فشار اضافی Relief and SaftyValve شیرهای اطمینان و تخلیه فشار اضافی با تخلیه فشار بیش از حده مجاز از سیستم ها و مخازن سیالات از صدمات و انفجارسیستم جلوگیری میکنند. فرق اساسی بین شیر اطمینان و تخلیه فشار اضافی در میزان باز شدن و تخلیه …

Read More »