Home / تجهیزات اندازه گیری سطح / ترانسمیتر سطح / ترانسمیتر سطح رادیواکتیو

ترانسمیتر سطح رادیواکتیو

سطح سنج رادیواکتیو

سطح سنج رادیواکتیو در روش اندازه گیری تشعشعی از منبع تشعشعی گاما برای تجهیزات آشکارساز سطح استفاده می شود زیرا این منبع دارای توانایی نفوذ و رسوخ بالایی می باشد که منحرف نمی شود. اساس کار این نوع اندازه گیری سطح بر پایه عبور پرتو گاما از درون مواد مورد …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!