ترانسمیتر سطح رادار

لول ترانسمیتر راداری هدایت شونده

لول ترانسمیتر رادار هدایت شونده در دسته ای از لول ترانسمیتر راداری هدایت شونده، از موج بر ( Wave Guidede ) برای انتقال موج الکترومغناطیسی استفاده می کنند که این دسته را به نام رادار موج – هدایت شونده دسته بندی کرده اند. در این دسته از تجهیزات از تکنولوژی …

Read More »

لول ترانسمیتر راداری

لول ترانسمیتر راداری چیست

لول ترانسمیتر راداری استفاده از امواج رادار برای اندازه گیری سطح مواد درون مخازن یکی از جدیدترین تکنیک های اندازه گیری میباشد. اندازه گیری توسط رادار در اواسط دهه 60 برای کشتی های نفت کش مورد استفاده قرار گرفت. قبل از ان اکثر این کشتی ها به دستگاهایی به شناور …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!