ترانسمیتر سطح

لول ترانسمیتر دیسپلیسر

لول ترانسمیتر

لول ترانسمیتر دیسپلیسر این نوع لول ترانسمیترها بر اساس قانون ارشمیدس عمل می کنند یعنی از وزن جسم غوطه ور در سیال به میزان مایع جا به جا شده کاسته می شود. اساس عملکرد نیروی معلق شدن “جابجا کننده” از طریق اهرم انتقال و تیوب گشتاور به میله سنسور انتقال …

Read More »

سطح سنج مغناطیسی

سطح سنج مغناطیسی در این روش محفظه و لوله ای فرعی به کنار مخزن وصل می شودو سطح مایع در آن مشابه داخل تانک بالا و پایین می رود.شناوری با خاصیت مغناطیسی نیز در داخل لوله به همراه سطح مایع جابجا می شود. محفظه کاملا اب بندی شده و بنابراین، …

Read More »

لول ترانسمیتر راداری

لول ترانسمیتر راداری چیست

لول ترانسمیتر راداری استفاده از امواج رادار برای اندازه گیری سطح مواد درون مخازن یکی از جدیدترین تکنیک های اندازه گیری میباشد. اندازه گیری توسط رادار در اواسط دهه 60 برای کشتی های نفت کش مورد استفاده قرار گرفت. قبل از ان اکثر این کشتی ها به دستگاهایی به شناور …

Read More »