ترانسمیتر سطح

سطح سنج رادیواکتیو

سطح سنج رادیواکتیو در روش اندازه گیری تشعشعی از منبع تشعشعی گاما برای تجهیزات آشکارساز سطح استفاده می شود زیرا این منبع دارای توانایی نفوذ و رسوخ بالایی می باشد که منحرف نمی شود. اساس کار این نوع اندازه گیری سطح بر پایه عبور پرتو گاما از درون مواد مورد …

Read More »

لول ترانسمیتر راداری هدایت شونده

لول ترانسمیتر رادار هدایت شونده در دسته ای از لول ترانسمیتر راداری هدایت شونده، از موج بر ( Wave Guidede ) برای انتقال موج الکترومغناطیسی استفاده می کنند که این دسته را به نام رادار موج – هدایت شونده دسته بندی کرده اند. در این دسته از تجهیزات از تکنولوژی …

Read More »

لول ترانسمیتر هیدرواستاتیک

لول ترانسمیتر هیدرواستاتیک ترانسسمیتر سطح فشار تفاضلی در این روش میزان سطح سایل از طریق اختلاف فشار به دست می آیدو زمانی که فشار سطح مایع بزرگتر از یا مقداری متفاوت تر از فشار اتمسفر داشته باشد، می توان برای محاسبه سطح استفاده کرد. علت ایتفاده از این روش در …

Read More »

لول ترانسمیتر دیسپلیسر

لول ترانسمیتر

لول ترانسمیتر دیسپلیسر این نوع لول ترانسمیترها بر اساس قانون ارشمیدس عمل می کنند یعنی از وزن جسم غوطه ور در سیال به میزان مایع جا به جا شده کاسته می شود. اساس عملکرد نیروی معلق شدن “جابجا کننده” از طریق اهرم انتقال و تیوب گشتاور به میله سنسور انتقال …

Read More »

سطح سنج مغناطیسی

سطح سنج مغناطیسی در این روش محفظه و لوله ای فرعی به کنار مخزن وصل می شودو سطح مایع در آن مشابه داخل تانک بالا و پایین می رود.شناوری با خاصیت مغناطیسی نیز در داخل لوله به همراه سطح مایع جابجا می شود. محفظه کاملا اب بندی شده و بنابراین، …

Read More »

لول ترانسمیتر راداری

لول ترانسمیتر راداری چیست

لول ترانسمیتر راداری استفاده از امواج رادار برای اندازه گیری سطح مواد درون مخازن یکی از جدیدترین تکنیک های اندازه گیری میباشد. اندازه گیری توسط رادار در اواسط دهه 60 برای کشتی های نفت کش مورد استفاده قرار گرفت. قبل از ان اکثر این کشتی ها به دستگاهایی به شناور …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!