RTD

RTD چیست؟

سنسور دما pt100

RTD چیست؟ RTD ها معمولا از جنس های خاص از جمله پلاتین ساخته می شوند که مقاومت الکتریکی آنها با تغییر دما تغییر می کند. مقاومت الکتریکی معمولا با افزایش دماافزایش می یابد و در این حالت تجهیز اندازه گیری ضریب دمایی مثبت دارد. مقدار ضریب دمایی، حساسیت RTD را …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!