فلومتر اختلاف فشار

فلومتر ونتوری

فلومتر ونتوری در اندازه گیری دبی بر اساس فشار تفاضلی که از رایجترین روش های اندازه گیری دبی می باشد که در این تکنیک نیاز به اندازه گیری فشار در دو سمت یک نقطه محدود شده در مسیر جریان نرمال را دارد و سپس دبی سیال به وسیله تغییر فشار …

Read More »

اوریفیس پلیت

اوریفیس چیست

اوریفیس پلیت چیست؟   فلومترهای اورفیس پلیت از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب میشوند که با طراحی نسبتا ساده کارایی بالا و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابل قبولی ارایه میدهند. اوریفس به صفحه مسطحی میگویند که در ان یک سوراخ بسته به محاسبات مربوط به طراحی اوریفس ایجاد …

Read More »

فلومتر

فلومتر چیست؟ فلومتر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری رانسبت به زمان معرفی میکند. در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و… دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است. توجه به این نکته ک میزان کل فلو که معرف …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!