ترمال فلومتر

فلومتر گاز

فلومتر گاز فلومتر گبرای اندازه گیری جریان گاز روش های مختلفی وجود دارد. بعضی از فلومترها قابلیت اندازه گیری جریان سیالات به صورت گاز و مایع را دارند. در زیر به برخی از فلومترها که قابلیت اتدازه گیری جریان گاز را دارند اشاره می کنیم: عکس فلومترهای حرارتی فلومتر حرارتی …

Read More »

ترمال مس فلومتر

ترمال مس فلومتر فلومترهای حرارتی از ویژگی حرارتی سیال برای اندازه گیری جریان سیال در طی فرآیند استفاده می کنند. در فلومترهای حرارتی معمولی ، مقادیر اندازه گیری گرما در بخاری سنسور اعمال می شود. مقداری از این گرما در طری جریانات سیال از دست داده می شود که هر …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!