فلو گیج

فلومتر گاز

فلومتر گاز فلومتر گبرای اندازه گیری جریان گاز روش های مختلفی وجود دارد. بعضی از فلومترها قابلیت اندازه گیری جریان سیالات به صورت گاز و مایع را دارند. در زیر به برخی از فلومترها که قابلیت اتدازه گیری جریان گاز را دارند اشاره می کنیم: عکس فلومترهای حرارتی فلومتر حرارتی …

Read More »

روتامتر

روتامتر روتامتر را با استفاده ازتغییر سطح سیال عبوری و نیروی وزن شناوری محاسبه می کنند. با افزایش جریان سیال نیروی بیشتری تولید می کند و شناور جابجایی بیشترب دارد. در این نوع از فلومترها با تعادل بین جریان سیال و وزن شناور، موقعیت شناور به صورت عمودی درون استوانه …

Read More »

هر سوالی دارید در واتساپ پاسخگو هستیم!